´╗┐ Manifest van het Derde Kamp Tegen Militarisme van de V.S. en Islamitisch Terrorisme
Print version of "Manifest van het Derde Kamp Tegen Militarisme van de V.S. en Islamitisch Terrorisme" on May 26, 2017

Manifest van het Derde Kamp Tegen Militarisme van de V.S. en Islamitisch TerrorismeHet huidige conflict tussen de Westelijke regeringen en de Islamitische Republiek Iran kan rampzalige menselijke, politieke en sociale gevolgen hebben. De verschrikkelijke ervaring van Irak heeft aan iedereen de catastrofes getoond die uit economische sancties en een militaire aanval kunnen voortvloeien. De verslechtering van de levensomstandigheden, de benarde economische toestand, dood, vernietiging en ontheemding van mensen en de toegenomen onderdrukking door het Islamitische regime, zouden enkele directe gevolgen kunnen zijn van economische sancties of een militaire aanval op Iran. Dit beleid zou Islamitisch terrorisme op regionale schaal ontketenen en op internationale schaal doen toenemen.

Daarom moeten wij ons met al onze kracht verzetten tegen de intimidatie van de regering van de V.S. en zijn bondgenoten. Tegelijk moeten wij een eind maken aan de misdaden van de tegenovergestelde pool. het Islamitisch terrorisme. De mensen van de door de islam getroffen landen moeten wij helpen om van de dreiging van Islamitische terroristenstaten en krachten af te komen. Het Amerikaans militarisme en het Islamitische terrorisme hebben de wereld gebrutaliseerd. Geen van beide heeft een oplossing voor de huidige crisis en de problemen die daaruit voortvloeien. Zij zijn eerder zelf de oorzaak van deze crisis en zorgen voor een verslechtering. De beschaafde mensheid moet opstaan tegen deze beide polen en het lijden dat zij aan de wereld heeft opgelegd. De echte oplossing voor het probleem van kernwapens, voor Islamitisch terrorisme en zijn verschrikkelijke misdaden tegen de mensen van de wereld, en voor de militaristische intimidatie door de V.S. en de Westelijke overheden ligt in de handen van ons mensen.

Temidden al dit alles, neemt de strijd van het volk van Iran voor vrijheid een prominente en kritieke plaats. Jarenlang is er een sociale massabeweging geweest in Iran tegen het Islamitische regime en voor vrijheid en gelijkheid. De overwinning van deze beweging over de Islamitische Republiek zou een beslissende slag zijn aan politieke Islam en het Islamitisch terrorisme over de hele wereld. Het zou ook een krachtige reactie zijn op het politiek-militair interventionisme van de regering van de V.S. die is gericht op regimeverandering in naam van "het exporteren van democratie", en op het opleggen van reactionaire marionettenregimes aan andere maatschappijen. De overwinning van het Iraanse volk zou een reuzenstap vooruit zijn en een draaipunt in de strijd tegen militarist en Islamitisch terrorisme en ter verdediging van vrijheid, beschaving en universele rechten voor allen over de hele wereld.

Wij, de ondergetekenden, verklaren:

1- nee tegen oorlog, nee tegen economische sancties
Economische sancties en een militaire slag tegen Iran zullen catastrofale menselijke, politieke en sociale gevolgen hebben. Wat in Irak is gebeurd, mag niet in Iran worden herhaald. De bedreigingen moeten onmiddellijk ophouden.

2- nee tegen militarisme van de V.S., nee tegen de politieke Islam
In het conflict tussen het staatsterrorisme van het Westen en het Islamitisch terrorisme, wordt de beschaafde wereld niet vertegenwoordigd. Beide kanten van dit conflict zijn reactionair en onmenselijk. Zij moeten worden teruggedreven.

3- kernontwapening van alle staten
Noch Iran, noch de V.S., noch enig andere staat zou kernwapens moeten hebben. Het kernproject van het Iraanse regime moet onmiddellijk ophouden. Echter, staten die zelf de grootste voorraden van kernwapens hebben, zijn geen bevoegde instanties om het kernvermogen van andere staten te beoordelen. Het stoppen van het kernproject van de Islamitische Republiek is de taak van de vrijheidslievende mensen van de wereld, in het bijzonder de inwoners van Iran. Net zoals kernontwapening van álle staten en bevrijding van de atoomnachtmerrie van de wereld slechts kan worden bereikt door de strijd van de mensen van de wereld.

4- de aanvallen op burgerlijke vrijheden in het Westen in naam van de strijd tegen het terrorisme moeten ophouden
De regeringen in het Westen schenden of beperken burgerrechten en vrijheden in naam van de strijd tegen de terroristenbedreiging en het beschermen van veiligheid. Het toegenomen toezicht en de controle van burgers, het intomen van de vrijheid van meningsuiting en beweging en het ontkennen van de rechten van immigranten, zijn enkele van de meest gemeenschappelijke vormen die deze aanval op de rechten van mensen aanneemt. Dit moet worden tegengehouden. Geen enkel excuus voor een aanval op burgerrechten en vrijheden is aanvaardbaar.

5- wij steunen actief de strijd van de het Iraanse volk tegen een militaire aanval en tegen de Islamitische Republiek
27 Jaar hebben de inwoners van Iran gevochten tegen onderdrukking, schending van de rechten van vrouwen, seksuele apartheid, het stenigen, marteling en executie van politieke gevangenen, en tegen armoede en economische ontbering. De inwoners van Iran willen en kunnen hun eigen politiek lot bepalen. De steun voor de strijd van het Iraanse volk voor vrijheid, de overwinning van deze strijd tegen de Islamitische Republiek en het vestigen van de eigen directe volksregering zal een cruciale stap zijn in het weerstaan van de intimidatie van de Amerikaanse regering en een beslissende slag toebrengen aan Islamitisch terrorisme in het Middenoosten en de wereld.

6- de Islamitische Republiek moet uit de internationale gemeenschap worden verdreven
Het Islamitische regime in Iran moet uit de internationale gemeenschap gegooid worden - net als destijds het racistische Zuid-Afrikaanse regime - vanwege 27 jaar misdaden tegen het mensheid, vanwege de brutale onderdrukking van de rechtmatige strijd van de mensen, vanwege de executie van meer dan honderdduizend politieke gevangenen, vanwege het vestigen van een seksuele apartheid in Iran en vanwege het bevorderen van Islamitisch terrorisme in het Middenoosten en over de hele wereld. Wij vragen het niet-erkennen van de Islamitische Republiek als vertegenwoordiger van de Iraanse mensen, wij vragen het einde van diplomatieke banden met en de sluiting van zijn ambassades overal. Wij vragen de verdrijving van het regime uit internationale instellingen.

Wij nodigen alle humanitaire, seculiere, antioorlog en vrijheidslievende organisaties, krachten, partijen en individuen in de wereld uit om dit Manifest te ondertekenen en zich bij het Derde Kamp aan te sluiten om beide polen van het terrorisme te confronteren.

Page: www.thirdcamp.com/thirdc

Powered by: PetitionMaker v1 @ augustus '08
AbbasGoya.com